יום חמישי, 11 באוגוסט 2011

פרופ' אייל גרוס
מרצה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב


פעילות


  • חבר בהנהלת האגודה לזכויות האזרח.
  • חתימה על מכתב משפטנים הקורא לביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל.
  • "הפקרת הפלסטינים לכוח לא מרוסן של המתנחלים, הוא אחד הסיפורים המרכזיים של הכיבוש" (בלוג אישי 26/11/06).
  • "ההתנחלויות הוקמו תוך נישול של האוכלוסייה המקומית ממשאבי הקרקע, המים ושלטון החוק" (הארץ 2.5.2007).
  • " הצבא מבצע מדיניות אפרטהייד בשטחים" (בלוג אישי 18/5/07).