יום חמישי, 11 באוגוסט 2011

פרופ' עלי זלצברגר

עלי זלצברגרהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.


פעילות

  • חבר בהנהלת האגודה לזכויות האזרח.
  • פעיל בארגון "שוברים שתיקה".
  • חתם על עצומת תמיכה בסרבנות שרות.
  • חתם על מכתב משפטנים הקורא לביטול התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל.
  • חתם על עצומה הקוראת למתן מעבר חופשי לפלסטינים באוניברסיטאות בישראל.
  • "אין לי ספק, כי קליטת תלמידים פלסטינים מהשטחים חיונית ותעשיר את השיח האקדמי בתחומי המשפט ובתחומי מדעי הרוח בכלל".