יום חמישי, 11 באוגוסט 2011

פרופ' מרדכי קרמניצר


פרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית ומכהן כסגן נשיא לחקר הדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה.


פעילות


  • מנהל אקדמי במרכז מינרבה לזכויות אדם
  • חבר בהנהלת האגודה לזכויות האזרח
  • השתתף בחיבור "מסמך החזון של החברה הפלשתינית בישראל"
  • חתימה על מכתב משפטנים הקורא לביטול התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל
  • משתתף דרך קבע בכנסים וסדנאות של ארגון עדאללה